Poznaj nas!

Projekt realizowany jest przez czterech partnerów z różnych krajów europejskich. To połączenie doświadczenia w zakresie realizacji i prowadzenia procesów mentoringu w różnych krajach, w tym w krajach partnerskich. Dzięki temu stworzyliśmy uniwersalny oraz możliwy do odtwarzania model współpracy, wsparcia i aktywizacji zawodowej kobiet z krajów europejskich.

🇵🇱 Fundacja Mamo Pracuj

Fundacja Mamo Pracuj to organizacja pozarządowa z Polski, która posiada doświadczenie w pracy z kobietami powracającymi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Fundacja zajmuje się też współpracą z pracodawcami, którzy chcą zatrudnić rodziców (ze szczególnym naciskiem na matki) w swoich firmach. Mamo Pracuj ma szerokie doświadczenie w organizowaniu programów mentoringowych w kolaboracji z pracodawcami i innymi organizacjami pozarządowymi, gdzie mentorami są pracownicy firm, a mentees - kobiety powracające na rynek pracy po przerwie.

Neotalentway logo

Neotalentway 🇪🇸

Neotalentway to centrum szkoleniowe i edukacyjne z Hiszpanii, specjalizujące się w szkoleniach związanych z zatrudnieniem i integracją zarówno osób zatrudnionych, jak i bezrobotnych. W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku pracy jest większa, dlatego Neotalentway chce dać nową szansę i pomóc ludziom w poznaniu siebie oraz w samorozwoju. Neotalentway powstało z myślą o zapewnieniu szkoleń na wszystkich poziomach, z perspektywy rozwoju osobistego, umiejętności i doradztwa zawodowego. Ich głównym celem jest wspieranie i rozwijanie umiejętności oraz talentów u ludzi.

🇬🇷 Women On Top

Women On Top to organizacja non-profit z Grecji, która zajmuje się umacnianiem kariery kobiet oraz równością w miejscu pracy. Została założona w 2012 roku i od tego czasu utworzyła i monitorowała ponad 1.350 partnerstw mentorskich dla bezrobotnych kobiet, które chcą zmienić swoją karierę, pracować w zawodach zdominowanych przez mężczyzn, budować własne firmy itp. Jej projekty obejmowały ponad 2.500 bezrobotnych, zatrudnionych i samozatrudnionych kobiet, które zdobywały umiejętności związane z rozwojem i aktywizacją zawodową.

Edumocni logo

Fundacja Edumocni 🇵🇱

Fundacja Edumocni działa w sektorze edukacji pozaszkolnej poprzez organizację kursów szkoleniowo-zawodowych, których celem jest rozwój umiejętności i kwalifikacji dorosłych, doradztwo zawodowe oraz aktywizacja zawodowa. Dodatkowo, organizacja pozyskuje i realizuje projekty UE w dziedzinie m.in. innowacji społecznych, inicjatyw lokalnych, reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz wspieraniu rozwoju osobistego przy użyciu metod coachingu i warsztatów grupowych.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content