Co to jest projekt BeMyHelp?

“BeMyHelp” to projekt Erasmus+, który ma na celu włączenie metody mentoringu w projekty społeczno-zawodowe skierowane do grup wykluczonych społecznie, w tym kobiet. Mentoring sprawdzi się jako skuteczne narzędzie w rozwoju osobistym i pomoc w powrocie na rynek pracy.

Metoda jest powszechnie stosowana w biznesie, podczas gdy rzadko wykorzystuje się ją w projektach społecznych. Rynek pracy wymaga ciągłego rozwoju, wzmacniania kompetencji i elastyczności. To stanowi wyzwanie dla wszystkich, którzy mają przerwę w pracy z powodu różnych okoliczności. Prawidłowe wsparcie mentora gwarantuje elastyczne reagowanie i pomoc, wsparcie oraz motywację do rozwoju. W rezultacie kobieta robi duży krok w przód i dokonuje zmiany życiowej na lepsze. 

Grupy docelowe

Organizacje, w tym ich personel, które realizują projekty wspierające społeczno – zawodowy rozwój kobiet. To przede wszystkim organizacje pozarządowe, firmy konsultingowe i szkoleniowe, instytucje rynku pracy z krajów partnerskich – czyli Polski, Hiszpanii i Grecji. Projekt kierujemy też do odbiorców z innych krajów, które realizują projekty rozwojowe dla kobiet i innych osób z grup społecznie wykluczonych.

 

Osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje mentorskie. Specjaliści jako kluczowi członkowie personelu, często uczestniczą w projektach aktywizacji społeczno-zawodowej. Eksperci aktywnie przyczyniają się do planowania działań i zarządzania projektem.

Osoby, które są przygotowane do pełnienia roli mentora oraz wszyscy, którzy dążą do podjęcia mentoringu jako ścieżki rozwoju. Mentorzy, to osoby posiadające duże doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach. Eksperci mają niezbędne umiejętności do nauczania innych oraz są entuzjastycznie nastawieni do wsparcia osób w ich rozwoju społeczno – zawodowym.

Co-founded by the European Union disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
Scroll to Top
Skip to content