Przewodnik dobrych praktyk

Przedstawiamy Przewodnik Dobrych Praktyk, który zawiera 20 przykładowych programów mentorskich (po 5 na partnera), z których każdy wnosi znaczący wkład w poprawę sytuacji osób wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia pozycji kobiet.

Niniejszy przewodnik jest świadectwem naszego wspólnego zaangażowania na rzecz wzmocnienia pozycji społecznej i integracji. Dzieląc się tymi doświadczeniami, chcemy wywołać efekt domina, inspirując innych do przyjmowania i dostosowywania skutecznych praktyk mentorskich, ostatecznie przyczyniając się do bardziej sprawiedliwego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Co-founded by the European Union disclaimer

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content