Οδηγός καλών πρακτικών

Ετοιμάζουμε μια βάση δεδομένων με 20 καλές πρακτικές mentoring από τις χώρες-εταίρους και άλλες χώρες της ΕΕ, η οποία θα είναι διαθέσιμη σύντομα.

Υπό κατασκευή

Scroll to Top
Skip to content