Γνώρισέ μας!

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τέσσερις εταίρους από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Ο συνδυασμός της εμπειρίας των εταίρων από την εφαρμογή και τη διεξαγωγή της διαδικασίας mentoring σε διαφορετικές χώρες, θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός καθολικού, αναπαραγόμενου μοντέλου υποστήριξης και επαγγελματικής ενεργοποίησης των γυναικών ευρωπαϊκών χωρών.

🇵🇱 Fundacja Mamo Pracuj

Το Mamo Pracuj Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός από την Πολωνία με εμπειρία στην αποτελεσματική υποστήριξη γυναικών που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά από απουσία λόγω μητρότητας, καθώς και στην υποστήριξη εργοδοτών που θέλουν να προσλάβουν στις ομάδες τους γονείς (με έμφαση στις μητέρες). Ο οργανισμός έχει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση προγραμμάτων mentoring σε συνεργασία με εργοδότες και άλλες ΜΚΟ, όπου οι μέντορες είναι υπάλληλοι εταιρειών και οι mentees γυναίκες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά από κάποια παύση.

Neotalentway logo

Neotalentway 🇪🇸

Το Neotalentway είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο από την Ισπανία που εστιάζει στην ανάπτυξη της απασχολησιμότητας εργαζομένων και ανέργων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον μεγάλο ανταγωνισμό της αγοράς εργασίας στις μέρες μας. Με τον τρόπο αυτό, ο οργανισμός επιδιώκει να δώσει μια νέα ευκαιρία στα άτομα και να βοηθήσει στην αυτογνωσία και ενηλικίωσή τους. Το Neotalentway ιδρύθηκε για να παρέχει εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς προσωπικής ανάπτυξης, δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο κύριος στόχος του είναι να υποστηρίξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες και τα ταλέντα των ατόμων.

🇬🇷 Women On Top

Το Women On Top είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχει δημιουργήσει και παρακολουθήσει πάνω από 1.350 συνεργασίες mentoring προς όφελος άνεργων γυναικών, γυναικών που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση ή που θέλουν να εξελιχθούν μέσα σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, γυναικών που θέλουν να επιχειρήσουν κ.ά. Ο οργανισμός έχει εκπαιδεύσει πάνω από 2.500 άνεργες, μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης.

Edumocni logo

Fundacja Edumocni 🇵🇱

Το Edumocni Foundation δραστηριοποιείται στον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης μέσω της διοργάνωσης μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων ενηλίκων, εργασιακής συμβουλευτικής και δραστηριοτήτων επαγγελματικής ενεργοποίησης. Επιπλέον, υλοποιεί ευρωπαϊκά έργα σε τομείς όπως η κοινωνική καινοτομία, οι τοπικές πρωτοβουλίες, η κοινωνική επανένταξη και η επαγγελματική ενεργοποίηση. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και υποστηρίζει την προσωπική ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας μεθόδους καθοδήγησης και ομαδικά εργαστήρια.

Co-founded by the European Union disclaimer

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Scroll to Top
Skip to content