Εγχειρίδιο

Ακολουθεί το εγχειρίδιο που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του mentoring σε έναν οργανισμό.

Scroll to Top
Skip to content